POLITYKA PLIKÓW COOKIES
www.pegazshop.pl


I. DEFINICJE.
1. Administratorem Danych Osobowych Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pegazshop.pl, zwanej dalej Sklepem internetowym, jest PEGAZSHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Pyzdrach pod adresem: ul. Zamkowa 2 62-310 Pyzdry, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań – Nowe Miasto I Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000968114, NIP: 7891796693, REGON: 52182241100000 zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: Pegazshop Sp. z o. o., ul. Zamkowa 2, 62-310 Pyzdry, tel.507-822-367, 507-822-351, zamowienia@pegazshop.pl
2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które odwiedzasz i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Strony internetowej Administratora. Informacje zawarte w plikach Cookies są niezbędne aby strona działała prawidłowo, przy czym pliki te są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie plików osobom nieupoważnionym. Informacje zebrane w plikach cookie może odczytać Administrator oraz jego kontrahenci (ze względów technicznych).
3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do strony internetowej Administratora.
4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca witrynę www.pegazshop.pl.
5. Strona internetowa – www.pegazshop.pl wraz z podstronami.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES.
1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
2. Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie w zakresie wyrażonych na nie zgód przez Użytkownika.
3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych, funkcjonalnych, reklamowych oraz społecznościowych.
4. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
5. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
6. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub zakończenia wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
7. Ze względu na źródło pochodzenia danych plików Cookies Administrator korzysta z:
a) Cookies własnych: pliki generowane przez witrynę oraz na niej umieszczane przez Administratora (przykładowo: niezbędne);
b) Cookies podmiotów zewnętrznych: to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów, np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z preferencjami użytkownika (przykładowo: analityczne).
8. Pliki Cookies dzielimy ze względu na pełnioną przez nich funkcję na Stronie internetowej:
Cookies techniczne/niezbędne – pliki niezbędne, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, w tym: zapewnienia prawidłowego wyświetlania się strony internetowej w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik lub ustawień tego urządzenia; dostosowanie treści na stronie, mających znaczenie techniczne dla działania strony (np. język strony); zapamiętania czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści;
Cookies analityczne – pliki służące mierzeniu efektywności podejmowanych przez nas działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych użytkowników oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w celu: badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz weryfikacji źródła ruchu (tzw. kierunki przekierowania); wykrywanie nadużyć w ruchu na stronie (np. sztuczny ruch internetowy – boty); mierzenie skuteczności akcji prowadzonych na rzecz Administratora np. w sieci reklamowej Google, na zewnętrznych stronach internetowych;
Cookies funkcjonalne – pliki służące zapamiętywaniu ustawień użytkowników na stronach internetowych (kolor tła, język, koszyk zakupowy). Dzięki temu użytkownicy po pierwszym wejściu na daną stronę oraz dostosowaniu jej do swoich preferencji, ponownie odwiedzając daną stronę nie muszą dokonywać ponownie tych samych ustawień. Ten typ plików najczęściej jest rodzajem stałych Cookies;
Cookies marketingowe/reklamowe – pliki służące śledzeniu zainteresowań oraz preferencji Użytkownika w celu dostosowywania adresowanych reklam. Pliki te są instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Adresowane reklamy mogą być wyświetlane na innych stronach przeglądarki poprzez stosowanie remarketingu. Nieudzielenie zgody na te pliki Cookies nie niesie za sobą żadnych negatywnych efektów w korzystaniu z Serwisu internetowego.
Cookies społecznościowe – pliki Cookies instalowane poprzez umieszczanie odnośników do konkretnych mediów społecznościowych. Celem instalowania niniejszych plików jest umożliwienie
9. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki Cookies z przeglądarki oraz uniemożliwić ich ponownej instalacji.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES.
1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a) Google Chrome;
b) Mozilla Firefox;
c) Microsoft Edge
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.


IV. INFORMACJA O WYKORZYSTYWANYCH TECHNOLOGIACH OD DOSTAWCÓW

NARZĘDZIESPOSÓB DZIAŁANIAŹRÓDŁO POCHODZENIA NARZĘDZIAPLIKI COOKIES POŁĄCZONE Z NARZĘDZIEM
Google AnalyticsNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.Google Ireland Limited
https://analytics.google.com/
_gat, _ga, _gid
Google Tag ManagerNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.Google Ireland Limited
https://tagmanager.google.com/
_dc_gtm, +gd_au
Google AdsenseNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.Google Ireland Limited
https://www.google.com/adsense/
_gcl_a
Facebook PixelNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.Facebook.com
https://www.facebook.com/
_fbp

V. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

NAZWA COOKIESPOSÓB DZIAŁANIAŹRÓDŁO POCHODZENIA PLIKURODZAJ I CZAS WYKORZYSTANIA
_gat, _ga, _gidPlik odpowiedzialny za funkcjonowanie narzędzia GoogleAnalyticsZewnętrzny
https://analytics.google.com/
Analityczny czas wykorzystywania: 2 lata
_dc_gtm, +gd_auPlik odpowiedzialny za funkcjonowanie narzędzia GoogleTagManager

Zewnętrzny
https://tagmanager.google.com/

Analityczny czas wykorzystywania: 2 lata
_gcl_aPlik odpowiedzialny za funkcjonowanie narzędzia GoogleAdsense

Zewnętrzny
https://www.google.com/adsense/

Analityczny czas wykorzystywania: 2 lata
_fbpPlik odpowiedzialny za funkcjonowanie narzędzi  FacebookZewnętrzny
https://www.facebook.com/
Analityczny czas wykorzystywania: 2 lata